Let op! Geld lenen kost geld

Privacy Statement

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten  aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact op met onze medewerkster mevr. Meuleman-van Dam telefoonnummer 0182-385555.

Soorten gegevens
Wij verwerken de volgende gegevens van u:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres;
 • Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat;
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (kopieŽn);
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • Gegevens over huidige financiŽle producten zoals het nummer van uw bankrekening en/of beschermde  betalingsverzekeringen die bij uw financiering horen.
 • Gegevens over de wijze waarop de financiering en/of verzekering tot stand is gekomen.
   

Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. volgende activiteiten in onze onderneming:

Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. volgende activiteiten in onze onderneming:
 • Het beoordelen en accepteren van potentiŽle klanten;
 • Het sluiten van de overeenkomsten;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Het voldoen aan de zorgplicht.
   

Opslag en bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben voor het uitoefenen van de zorgplicht. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen  die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
   

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is dan zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen (goed beveiligde computers in afgesloten ruimten die niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en voorzien van alarmsystemen.) Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

In geval van een eventueel datalek wordt door ons binnen 72 uur na de ontdekking ervan dit gemeld bij de AP en worden de betrokkenen hiervan op de hoogte gesteld.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegevens, of als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering  verstrekken wij uw persoonsgegevens wel aan de volgende personen of partijen:

 • FinanciŽle instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of, waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product.
 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geÔnformeerd moeten worden;
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverleners. Deze partijen doen dit uitsluitend voor het doel en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit is schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst met hun.
   

Wijziging van het Privacy statement
Het kan zijn dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neemt u dan in ieder geval contact met ons op via onze medewerkster mevr. Meuleman-van Dam, telefoonnummer 0182-385555.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Verstandig Lenen

Download de folder Verstandig Lenen van de AFM en maak een bewuste keuze voordat je geld leent.

Download folder Verstandig Lenen

Bereken wat u kunt lenen

Vul onderstaande gegevens in en bereken eenvoudig wat u kunt lenen.
Uw netto maandinkomen
 €
Netto maandinkomen van uw partner
 €
Uw maandelijkse bruto woonlasten
 €
gehuwd/samenwonend
ja
nee
eigen woning
ja
nee
inwonende kinderen
ja
nee
Bereken uw lening

NVF Kifid